ბლიც დენტალი - კახაბერ ხარებავას კლინიკაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ქართუს დაზღვევით. სხვა სადაზღვეო კომპანიით სარგებლობის შემთვევაში ჩვენ გიწერთ ფორმა 100-ს და შემდგომ ხდება თანხის ანაზღაურება.  

აირჩიეთ ხარისხი და გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.