ღიმილის გალერეა

ღიმილის დიზაინერი, ორთოპედი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ღიმილის დიზაინერი, ორთოპედი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
გნათოლოგი: დავით დავითაძე; ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
გნათოლოგი: დავით დავითაძე; ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად