ღიმილის გალერეა

კლინიკის სამედიცინო მენეჯერი, ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
კლინიკის სამედიცინო მენეჯერი, ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
კახაბერ ხარებავას ნამუშევარი
ვრცლად
მიხეილ სიდამონიძის ნამუშევარი
ვრცლად
მიხეილ სიდამონიძის ნამუშევარი
ვრცლად
სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
სმაილ დიზაინერი:ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად
ნიკოლოზ ხეცურიანის ნამუშევარი
ვრცლად
კახაბერ ხარებავას ნამუშევარი
ვრცლად
კახაბერ ხარებავას ნამუშევარი
ვრცლად
კახაბერ ხარებავას ნამუშევარი
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი.
ვრცლად
კლინიკის სამედიცინო მენეჯერი, ორთოპედ-იმპლანტოლოგი: კახაბერ ხარებავა
ვრცლად
ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
გნათოლოგი: დავით დავითაძე; ორთოპედი: მიხეილ სიდამონიძე
ვრცლად
ორთოპედი, სმაილ დიზაინერი: ნიკოლოზ ხეცურიანი
ვრცლად