ბლიც დენტალი-კახაბერ ხარებავას კლინიკა იღებს რეზიდენტებს ორთოპედიის პროგრამაზე. ორთოპედიის რეზიდენტურაზე რეგისტრაციისთვის საჭიროა კლინიკის მეილზე (info@blitsdental.com) გამოაგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტები:

 • დიპლომის ასლი
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • CV
 • სპეციალობის მაძიებლის მოწმობის ასლი

სწავლის ხანგრძლივობა: 15 თვე
თეორიული ნაწილი 6 თვე
პრაქტიკული ნაწილი 9 თვე

თეორიული კურსი მოიცავს:

 • მასალათმცოდნეობა.
 • მოუხსნელი პროთეზირება: მეტალოკერამიკა, ცირკონოკერამიკა, პრეს კერამიკა, ,,ცერეკ“ ტექნოლოგია.
 • იმპლანტაცია: პირდაპირი და გადავადებული დატვირთვა.
 • მოსასხნელი პროთეზირება: სრული, ნაწილობრივი, მოსახსნელი პროთეზირება იმპლანტებზე.
 • სატექნიკო საქმე – ექიმის კომპეტენციები.

პრაქტიკული კურსი მოიცავს:

 • თეორიულ სწავლებასთან ერთად იმუშავებთ ექიმ-სტომატოლოგებთან ასისტენტად, რაც დამწყებ ექიმს აძლევს მეტი კლინიკური შემთხვევის ნახვის საშუალებას და გამოცდილებას.
 • პრაქტიკული ნაწილის დაწყებისას დამოუკიდებლად მიიღებთ პაციენტებს, ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ.
 • რეზიდენტურაში გამოიყენება იგივე, უმაღლესი ხარისხის მასალები და მკურნალობის სტანდარტები.
 • ყველა მასალითა და ინსტრუმენტით რეზიდენტს უზრუნველყოფს კლინიკა.
 • სასწავლო პროგრამა დატვირთულია დამატებითი მასალებით, მაგ: პრეზენტაციები, კურსები, ტრენინგები და ა.შ.

ორთოპედიული რეზიდენტურის ლოკალური ხელმძღვანელია: ზაზა ნაკუდაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ექიმი ორთოპედი. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
032 222 15 16