ექიმები

ვიზიტის დასაჯავშნად ჩაეწერე კონსულტაციაზე. დეტალების დაზუსტების მიზნით, ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდებათ.

არჩილ აფხაძე

არჩილ აფხაძე

პერიო-ქირურგი, იმპლანტოლოგი

განათლება:

2016 წ. - საკანდიდატო დისერტაცია: ,, Изучение эффективности использования бактериофагов при хирургическом лечении пациентов с воспалительно — деструктивными поражениями пародонта".
2013-2016 წწ - კლინიკური ასპირანტურა რუსეთის ცენტრალურ სამეცნიერო კვლევით და ყბა-სახის ქირურგიის ინსტიტუტში პაროდონტოლოგიის განყოფილების ბაზაზე ქ. მოსკოვი.
2004-2006 წწ - კლინიკური ორდინატურა, რუსეთის ცენტრალურ სამეცნიერო კვლევითი და ყბა-სახის ქირურგიის ინსტიტუტში პაროდონტოლოგიის განყოფილების ბაზაზე ქ. მოსკოვი.
2002-2003 წწ - ომსკის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ბაზაზე კლინიკური ინტერნატურა.
2002 - ომსკის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. 

სამუშაო გამოცდილება:

2022 - დღემდე „ბლიც დენტალი - კახაბერ ხარებავას კლინიკა“- ყბა სახის ქირურგი, იმპლანტოლოგი;
2005-2018წწ-  ექიმი-სტომატოლოგი-ქირურგი კლინიკა «Новостом» ქ.მოსკოვი;
2013-2016 წწ -  ექიმი-ასპირანტი ცენტრალურ სამეცნიერო კვლევითი და ყბა-სახის ქირურგიის ინსტიტუტში პაროდონტოლოგიის განყოფილება ქ. მოსკოვი;
2009 - პოლიკლინიკა № 64 ექიმი-სტომატოლოგი-ქირურგი;
2004-2009 წწ - ექიმი-სტომატოლოგი-პაროდონტოლოგი მოსკოვის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა №1;
2004-2006 წწ - ექიმი -სტომატოლოგი-ორდინატორი რუსეთის ცენტრალურ სამეცნიერო კვლევითი დ ა ყბა-სახის ქირურგიის ინსტიტუტში პაროდონტოლოგიის განყოფილების ბაზაზე ქ. მოსკოვი;
2002-2003 წწ - ექიმი-სტომატოლოგი ომსკის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიიის კლინიკურ ბაზაზე.

სემინარები და კონფერენციები: 

2020 წ - მიიღო მონაწილეობა თეორიულ და პრაქტიკულ კურსში: «Методики вертикальной аугментации костной ткани и 3D реконструкции. Ежедневные протоколы пластики мягких тканей.» ქ. მოსკოვი;
2019 წ - მონაწილე თეორიული და პრაქტიკული კურსის ,, IMMEDIATE IMPLATATION" ქ. მოსკოვი;

2019 წ - მონაწილე თეორიული და პრაქტიკული კურსისა „Открытый и закрытый синус-лифтинг - сложно о «простом». Протоколы минимизации осложнений” ქ. სამარა;
2019 წ - მონაწილე კურსის “Применение факторов Роста (IPRF, APRF) в стоматологии” ქ. მოსკოვი
2019 წ – მონაწილე კონფერენციისა დისციპლინათშორის მიდგომები “Пародонтология объединит всех-2” ქ. მოსკოვი;
2018 წ - მონაწილე კურსისა Prof. Leonardo Trombelli “Simplified procedures for regenerative treatment of intrabony defects. Novel techniques to preserve or restore the peri-implant contour” ქ. მოსკოვი;
2018 წ - კურსის მონაწილე: "Как спасти имплантат? Стратегия и тактика в лечении периимплантита. Этиопатогенетическая и прогностическая концепции”ქ. მოსკოვი;
2018 წ - მონაწილე მე-11-ე საერთაშორისო იმპლანტოლოგიური კონგრესის და პრაქტიკული სემინარის თომას ჰანსერი ,,философия работы с твердыми и мягк ими тканями-пути достижения предсказуемого результата” ქ. მოსკოვი.
2018 წ - მონაწილე საერთაშორისო იმპლანტოლოგიური კონფერენციის: “OSSTEM WORLD MEETING” ქ. მოსკოვი;
2018 წ - პროგრამული კურსი: «Оказание неотложной помощи в Экстренной ситуации на стоматологическом приеме» ქ. მოსკოვი;
2018 წ - მონაწილე იმპლანტოლოგიური კურსის “Методики проведения костной пластики, синус-лифтинга, расщепления альвеолярного гребня и системе имплантации AnyRidge, Impro” Клинические и лабораторные этапы.ქ. მოსკოვი;
2018წ - მონაწილე Basic cours “Astra Tech Implant System Day” ქ. მოსკოვი;
2017 წ - მონაწილე საერთაშორისო სიმპოზიუმის კვინტენსეცია პარადონტოლოგიაში და იმპლანტაციაში “Возможности регенерации костной и мягких тканей в пародонтологии и имплантологии” ქ. მოსკოვი;
2017წ - მონაწილე თეორიული და პრაქტიკული კურსის: «Наращивание костной ткани по протоколу профессора Кюри» ქ. მოსკოვი;
2017 წ - მონაწილე ინდივიდუალური კურსისა, სწავლა იმპლანტაციასა და პაროდონტოლოგიაში გეტებორგის უნივერსიტეტში ქ. გეტებორგი. შვედეთი;
2017 წ - თეორიული და პრაქტიკული კურსის მონაწილე «Синуслифтинг» სასწავლო ცენტრის ბაზაზე ,«Квинтэнссенция ». ქ. მოსკოვი;
2017 წ - იმპლანტაციური კურსის მონაწილე სასწავლო ცენტრის ბაზაზე ,«Квинтэнссенция ». ქ. მოსკოვი;
2017 წ - თეორიული და პრაქტიკული კურსის მონაწილე . «Устранение рецессии десны вокруг зубов». ქ. მოსკოვი;
2017 წ - მონაწილე თეორიული და პრაქტიკული კურსის იმპლანტოლოგიაში «Концепция все в один этап VV1E» ქ. სანქტ- პეტერბურგი;
2017 წ - თეორიული და პრაქტიკული კურსი იმპლანტაციაში “OSSTEM;
2016 წ – მიიღო მონაწილეობა მასტერ კლასში «Компьютерная томография. Обучение работе с программами для просмотра данных КТ». ქ. მოსკოვი;
2015 წ– მონაწილე მე-8-ე საერთაშორისო კონფერენციის პაროდონტოლოგიასა და დენტალურ იმპლანტოლოგიაში «EUROPERIO 8» დიდი ბრიტანეთი ქ. ლონდონი;
2015 წ - მონაწილე და მომხსენებელი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე ,,Клиническая медицина 2015” წ. ქ. მოსკოვი;
2015 წ - დაჯილდოვებულია მედალით ,,Отличник стоматологии“;
2015 წ - სხდომის მონაწილე ,,პაროდონტოლოგიური კლუბი რუსეთში" ქ.მოსკოვი;
2015 წ - მასტერ კლასის მონაწილე თემაზე: «Лазерная стоматология. Преимущество применения дифузного лазера в практике врача-стоматолога». ქ.მოსკოვი;
2014 წ - მონაწილე ნაციონალურ სიმპოზიუმში ,,Остеология" თემაზე ,, Регенерация тканей в стоматологии: концепции настоящего и задачи будущего " ქ. მოსკოვი;
2014 წ - მიიღო მონაწილეობა სიმპოზიუმში Квинтэнссенция: «Пародонтология и реставрационная стоматология. Выбор биоматериалов и методов в пародонтологической и имплантологической пластической хирургии» ქ.მოსკოვი;
2014 წ - მონაწილე სალექციო კურსის, თემაზე იმპლანტოლოგია და პროტეზირება იმპლანტებზე «XIVE»;
2014 წ - მონაწილე « Заседание клуба праодонтологов» ქ. მოსკოვი;
2014 წ - მონაწილე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «Морфофункциональные исследования в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ ქ. მოსკოვი;
2012 წ - მონაწილე საერთაშორისო კონფერენციის პაროდონტოლოგიასა დ ა დენტალურ იმპლანტოლოგიაში “EUROPERIO 7’’ (7Conference of the European Federation of Periodontology), ქ. ვენა , ავსტრია;
2011 წ - თეორიული დ ა პრაქტიკული ქირურგიის კურსი იმპლანტოლოგიაში სასწავლო ცენტრი ,,Симко" ქ. მოსკოვი;
2011 წ - თეორიული დ ა პრაქტიკული კურსი A. Paritsky «Periodontal Plastic and Cosmetic Surgery» Medical c. g., ქ. მოსკოვი;
2010 წ - მოსკოვის მე-5-ე იმპლანტოლოგიური კონგრესის მონაწილე ,,Эстетика и предсказуемость. Максимальная диагностика и минимальная инвазивность - тенденции развития современной имплантология». ქ. მოსკოვი;
2010 წ - თეორიული და პრაქტიკული კურსი I. Fridman. «Introduction to techniques in Oral Implantology » Medical c.g., ქ. მოსკოვი;
2008 წ - მონაწილე საერთაშორისო კონგრესის «Квинтэссенция», ქ. მოსკოვი;
2008 წ - მონაწილე პრაქტიკული სემინარი ,, გუნდი- ექიმი და ასისტენტი . ოთხი ხელით მუშაობა " ქ. მოსკოვი;
2007 წ - მონაწილე პირველი საერთაშორისო ევროპული სტომატოლოგიური კონგრესი «1-st PAN-EUROPEAN DENTAL CONGRESS», ქ. მოსკოვი;
2006 წ - The Chicago Center for advanced Dentistry თეორიული და პრაქტიკული კურსი Nicholas A. Amigoni «Surgical Periodontology. Ressesion Coverage.»,ქ. მოსკოვი;
2006 წ - თეორიული და პრაქტიკული კურსი Wolf-Dieter Grimm, Georg Gassmann «Resective periodontal surgery within the management of chronic inflammatory-destructive periodontal diseases», ქ. მოსკოვი;
2005 წ - “Osteology Russia 2005” სიმპოზიუმის მონაწილე «Регенеративные методики в имплантологии и пародонтологии», ქ. მოსკოვი.

ენები:

  • ქართული
  • რუსული